Giòng Đời Trôi Mau - HKN Hát

Nhạc: Hoàng Khai Nhan

Lời: Hoàng Khai Nhan & Phạm Quang Vịnh

Hòa âm & Phối khí: Trần Duy Đức

Âm thanh & Mix: Michael Châu

Hát & Video: Hoàng Khai Nhan


Click on the icon below to play!

Soundtrack With Melody:

Soundtrack Without Melody:Click on the music sheet below to view its original version.
Then right-click on it to download/save the sheet to your computer!Please leave your comments below.
Thank you so much for your time!