Mấy Độ Tình Phai

Sáng tác: Hoàng Khai Nhan

Ý thơ: Đắc Trung

Hát: Hoàng Khai Nhan

Hòa âm: Trần Duy Đức

Hình ảnh: Thanh Tâm

Video: Hoàng Khai Nhan


Click on the icon below to play!


NHẠC ĐỆM GIỌNG NAM (G Major)
Click on the music sheet below to view its original version.
Then right-click on it to download/save the sheet to your computer!
Please leave your comments below.
Thank you so much for your time!


No comments:

Post a Comment