Còn Nhau (Hoàng Khai Nhan)

Còn Nhau

Nhạc và lời: HOÀNG KHAI NHAN

Tiếng hát: NGUYỄN QUANG

Phụ họa: Nhóm bè CADILLAC

Hòa âm, Phối khí, Thu thanh, Mix: SONAR STUDIOHình ảnh: ĐINH VĂN LINH

Thực hiện video: HOÀNG KHAI NHAN