Chiêu Niệm Khúc (Nguyễn Quang hát)

Nhạc: Hoàng Quốc Bảo & Hoàng Khai Nhan (viết năm 1968)

Lời: Hoàng Quốc Bảo (viết năm 2017)

Hát: Nguyễn Quang (8/2019)

Hòa âm: Hoàng Quốc Bảo & Quang Đạt (2017-2019)

Phối khí & Mix: Quang Đạt (8/2019)

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Phim ảnh: Aqua Geo Graphic

Thực hiện video: Hoàng Khai Nhan (8/2019)Nguyễn Quang Hát Chiêu Niệm KhúcBelow is Soundtrack with Beat Only (Male) Cm:

No comments:

Post a Comment